Idéell verksamhet

IDEELL VERKSAMHET
I princip all verksamhet i klubben är ideell. Styrelsearbete, arrangera läger, uppvisningar, tävlingar, vara funktionärer vid tävlingar, delar av skridskoskolan, administration, kontakter med kommunen och förbund, finansiering i form av försäljningar, vara lagledare och mycket annat, skall hanteras av oss föräldrar. Viss administration betalar vi för.

1:a säsongen Ditt/Ert barn åker i NTK bemannar man inte, men man får hjälpa till om man vill!
2:a säsongen Ditt/Ert barn åker i NTK bemannar man NTKs jul- och vårshow
3:e säsongen Ditt/Ert barn åker i NTK – se ovan (2:a säsongen) eller nedan (den säsong barnet går med i ett lag)

Den säsong Ditt/Ert barn börjar i ett lag bemannar vid sidan av isen skridskoskolan samt vår och julshow. Man är även med i organisationen av  jul- och vårshow.
Den säsong barnet/ungdomen är tävlingsåkare bemannar man vid tävlingar som NTK organiserar, det blir cirka 2-4 halvdagpass (kan bli fler pass om det behövs).
Man bemannar också vårt café i samband med uppvisning/läger/tävling.

Det kan också ingå att man är delaktig i någon av NTK:s arbetsgrupper.

Varje säsong ser lite olika ut och mindre avvikelser kan förekomma.

Tack alla för era insatser – de behövs!!

Allt eftersom bidrag från kommunen och staten har minskat blir alla insatser för att stärka klubbkassan  allt viktigare och klubbens ekonomi är väldigt beroende av alla intäkter och det ideella arbetet är en viktig del av det. Träningsavgifterna hade varit ännu högre om inte detta tillskott till klubbkassan funnits.

För att driva verksamheten är det, utöver avgifter, därför även nödvändigt med idéell medverkan från åkarnas anhöriga vid flera tillfällen under verksamhetsåret. Annars kommer verksamheten inte att fungera.

Nedan ser du exempel på er medverkan.

Fikaförsäljning (om vi har kafeterian)
– Baka till försäljningen
– Sälja fika, lotter mm

Tävlingar och uppvisningar:
– Arbeta som funktionär
– Sälja kaffe, lotter mm
– Baka

Skridskoskolan:
– Inskrivning av nya åkare
– Ta fram material
– Sälja märken och annat i klubbshoppen.
– Informera om träningsregler, tider mm

Arrangemang:
Våra arrangemang är uppvisningar, synkro-, isdans- och solodans-tävlingar. Våra största arrangemang är jul- och vårshow samt synkrotävlingen Nackatrofén, vid dessa arrangemang är det fullsatt på läktaren.

De föräldrar som har barn/ungdomar som är med i lag eller lila grupper får naturligtvis ta den största delen av ideellt arbete vid våra tävlingar.

För att uppvisningarna ska vara möjliga att genomföra behöver vi även föräldrars medverkan med att ta fram uppvisningsdräkter och rekvisita några veckor innan det är dags för barnen och ungdomarna att visa upp sig.

AVLÖNAD VERKSAMHET
Inom konståkningen avlönas tränarna eftersom det är en profession att vara konståkningstränare. Tränarna får lön av klubben för att undervisa konståkning.