Sommarläger 2021

Nacka TK:s sommarläger hålls i Björknäs ishall vecka 31, 2-6 aug 2021 och det blir
synkro-helg 7-8 aug.

I år startar Nackas kommunala skolor vecka 33 och vi håller vårt sommarläger som vanligt två veckor innan.