Riktlinjer för flytt mellan lagen

Beslutsprocess

 • Tränarnas beslut om vad som kan erbjudas en åkare tas utifrån åkarnas kapacitet. Kunskap, mognad och delvis ålder avgör.
 • Det gagnar ingen åkare att flytta upp för tidigt.
 • Det är ansvarig tränare i varje lag som tillsammans med sin tränarkollegor pratar om vilka åkare som anses redo att flytta upp.
 • Det görs i samråd med tränarna i laget ovan.
 • Tränarna informerar lagledare i sitt lag och lagledarna i laget ovan om vilka åkare som är aktuella att flytta.

Kommunikation & processen
Nacka TK använder sig av strikta riktlinjer för hur uppflyttningar kommuniceras (se nedan). Det är föräldrarnas ansvar att se till att dessa riktlinjer följs (se speciellt fet text nedan).

 • Vid utvecklingssamtalet är målet att föräldrar och åkare ska kunna berätta om hur säsongen har varit och om hur ni ser att åkarens satsnings- och ambitionsnivå ser ut inför nästa säsong.
 • Inför utvecklingssamtalet är det bra om ni pratar hemma om detta. Det är viktigt att alla åkare förstår hur det går till, titta även igenom informationen om de olika lagen tillsammans – där ser man vad de innebär att vara med i de olika lagen, vad de ställer för krav på åkare och familj.
 • Det är under utvecklingssamtalet som tränarna behöver få reda på om åkaren tänkt fortsätta och ska räknas med i planeringen till den kommande säsongen.
 • Efter alla utvecklingssamtal är klara kommer tränarna ha sitt årliga stormöte där de går igenom listorna på alla lag (samt de som är på väg in i Comets) för att reda ut vad som kan verka bra placeringar för olika åkare till nästa säsong. Detta möte brukar ta 5+ timmar då tränarna är jättenoga och diskuterar varje åkare och hur det ser ut för just denna. Alla tränare är så måna om att alla åkare ska lyckas på den nivå som passar dem.
 • När alla åkare fått reda på sina erbjudande om lag, gäller de nya grupperna. Det sker så snart som möjligt efter vårshowen.
 • Föräldrar ska inte diskutera om uppflyttningar. Varken med lagledare, andra föräldrar eller med sina barn.
 • Frågor om uppflyttning besvaras av styrelsen.

Lagledare & tränare ansvarar för att de nya åkarna känner sig välkomna i sitt nya lag och blir presenterade för sina nya lagkamrater.
Flytt under säsong är ovanligt men kan ske om något lag plötsligt behöver fler åkare och det finns underlag i lagen under.
I samtliga fall skall ovan princip tillämpas.