Olika begrepp inom synkro

Att dela plats under träning

På träning existerar inga reserver. Här har vi ett system för att alla åkare ska kunna träna programmet varje träning. Därför delar vissa åkare plats. Det betyder att två åkare lär sig samma plats i programmet.
Tränarna bestämmer vilka åkare som behöver dela plats, några gånger per år kan det ske förändringar i vilka det gäller.

Tränarna beslutar senast en vecka innan varje tävling vilka åkare som ska tävla och informerar dem och laget muntligt. Uttagning till tävlingen sker på en kombination av följande grunder: närvaro, engagemang, sjukdom/skada samt tränarnas bedömning av hur åkaren klarar av att åka programmet.
Samma regler gäller för alla i teamet, oavsett hur länge man har åkt i laget. En åkare som åkt längre i laget har alltså inte automatiskt en plats vid träning och tävling framför nya åkare. Det kan också hända att båda åkare som delar en viss plats får tävla, och att en person som har tränat på en egen plats inte får tävla.


Att vara reserv på tävling

I synkro får man tävla med max 16 åkare på isen i de flesta kategorier. Laget består däremot av fler åkare, och därmed är det alltid några åkare som på tävling får stå som reserv.
Målet är att alla åkare ska få tävla eller vara med på uppvisning minst en gång under säsongen.
Vid tävling gäller obligatorisk närvaro för alla i laget, inklusive reserverna.

Reserverna (super-inhoppare!) är en otroligt viktig del av laget, och är med på tävlingarna på precis samma sätt som alla andra, den enda skillnaden är just under tävlingsåket. Man ska kunna hoppa in om någon av de övriga åkarna blir skadad eller sjuk. Efter tävling börjar åkarna dela platser i programmet igen och tränarna bestämmer vilka dessa åkare blir. Att vara reserv är alltså en tillfällig roll i laget och detta begrepp använder vi endast under tävling, inte under träning.


Dubbelåkare

Dubbelåkare är åkare som åker fullt ut i två lag. Till exempel i Caprice/Moonlights. Dubbelåkare har samma rättigheter och skyldigheter som övriga i laget när det kommer till chans att tävla, krav på närvaro osv, med undantag när träningstider krockar.
Varje dubbelåkare kommer att ha ett huvudlag av planeringsmässiga skäl. Exempelvis tränar man teknik med sitt huvudlag. Om du är dubbelåkare, kommer du att få ett informationsblad om vilka regler som gäller.


Träningsåkare

Träningsåkare är åkare som åker fullt ut i ett lag, men som en dag i veckan tränar extra med ett andra lag i en högre kategori. Träningsåkare tränar i den högre kategorin för att lära sig och utvecklas som åkare. De kan hoppa in i programmet på träning om det skulle behövas, men har inte en plats i tävlingsprogrammet.