Närvaro inom lagen

I synkro behöver man ha förståelse för vikten av närvaro. Hög frånvaro kan leda till att åkaren överlåter sin programplats och står som reserv på en eller flera tävlingar.
Närvaro och engagemang är viktig både för lagets och för åkarens individuella utveckling. Om någon eller några åkare är borta påverkar det både hur laget kan träna, samt den egna tekniken. Närvaro/frånvaro på all form av träning vägs lika tungt.
Vi uppmuntrar föräldrar att hjälpa sitt barn att lära sig planera sin tid för att hantera skola, träning och vila.

Är man skadad kommer man till ishallen i varma kläder och tittar på träningen, samt är med på det man kan av golv, fys och dans. Åkaren hänger då med i utvecklingen av programmet (steg, platser, koreografi och hur vi jobbar med spår över isen). Men lika viktigt är det för att visa sitt engagemang för sina lagkamrater, och att hänga med i den sociala gemenskapen.

Åkare som är sjuka är hemma och kurerar sig. I vissa fall kan det finnas andra anledningar till att en åkare mår dåligt, då kan det vara bättre att stå över träningen. Mycket viktigt att informationen når tränarna.

Är åkaren borta har den eget ansvar att lära sig eventuella ändringar innan samlingen till nästa träning.

All annan frånvaro än sjukdom behöver man fråga tränarna om och det behöver tas upp så fort som möjligt så att tränarna kan planera.