Att vara konståkningsförälder

1. Viktiga saker att tänka på för dig som förälder

 • Informera dig om föreningens mål och syfte med sin verksamhet. Detta kan ge en bra vägledning om verksamheten erbjuder det ni söker för ert barn.
 • Stötta ditt barn genom att hålla dig informerad om vad som är på gång i er förening. Ta del av utskick och information – via e-post och Slack.
 • För att föreningslivet ska fungera idag behövs många ideella insatser (se punkt 2).
 • Att bli en konståkare innebär också att ta ansvar för sin träning i takt med att man blir äldre och utökar tränings- mängden. Ett led i att växa som utövare av vår idrott är att själv lära sig att knyta skridskor, se till att nödvändig utrustning är med vid träning samt att kommunicera med sin tränare och ledare. Överambitiösa föräldrar kan ibland stjälpa i stället för att hjälpa.
 • Låt ditt barn (så långt det är möjligt) ta ansvar för sin egen konståkning.
 • Uppstår det problem så se till att kommunicera enskilt med ansvarig lagledare vid lämpligt tillfälle. Detta utan att andra barn/föräldrar är med.
 • Attityder och värderingar är viktiga komponenter inom idrott. Ta del av er förenings värdegrund och policy.
 • För att idrott ska bli riktigt kul är det viktigt att ha bra tränings- kompisar. Det gäller att kunna vara en bra kompis både i upp- och nedgång samt i med- och motgång. Prata med ditt barn om vikten av att vara en bra kompis.
 • Informera dig om föreningens regler för att delta på tester och tävlingar samt hur det går till på tester och tävlingar. Det underlättar när det eventuellt är dags för det.
 • Erbjud dig att hjälpa till för att få vara delaktig i ditt barns fritid!
 • Utbildningen till att bli en ”fullärd” konståkare är lång och krävande. Det tar olika lång tid för olika individer att nå sina mål. Hetsa inte ditt barn att nå resultat på tester eller tävlingar. Ha tålamod.
 • Tänk på att det är ditt barn som idrottar, inte du som förälder. Han eller hon gör detta för att få uppleva: gemen- skap, spänning, glädje, utveckling, nå god fysisk form och få utlopp för sin energi.
 • Stötta ditt barn genom att se till att hon/han äter allsidigt, vilar tillräckligt och inte tränar skadad eller sjuk.
 • Ett bra sätt att stötta är också att hjälpa till så att kombinationen skola och idrott fungerar.
 • Alla barn mår bra av kärlek. Älska ditt barn som det är – utan krav på prestation och resultat. Lyssna och fråga och var uppmuntrande och stödjande.
 • Att träna och tävla är att lära och man kan lära av både med- och motgångar. Du som förälder har en viktig roll att stötta i såväl med- som motgång.
 • Skadeföreläsning för föräldrar viktigt för att de ska ha kunskap om vikten av fysträning och kunna hjälpa till när olyckan är framme (t.ex. som isvakt).
 • Läs mer här!

2. IDEELL VERKSAMHET

I princip all verksamhet i klubben är ideell. Styrelsearbete, arrangera läger, uppvisningar, tävlingar, vara funktionärer vid tävlingar, delar av skridskoskolan, administration, kontakter med kommunen och förbund, finansiering i form av försäljningar, vara lagledare och mycket annat, skall hanteras av oss föräldrar. Viss administration betalar vi för.

1:a säsongen Ditt/Ert barn åker i NTK bemannar man inte, men man får hjälpa till om man vill!
2:a säsongen Ditt/Ert barn åker i NTK bemannar man NTKs jul- och vårshow
3:e säsongen Ditt/Ert barn åker i NTK – se ovan (2:a säsongen) eller nedan (den säsong barnet går med i ett lag)

Den säsong Ditt/Ert barn börjar i ett lag bemannar vid sidan av isen skridskoskolan samt vår och julshow. Man är även med i organisationen av  jul- och vårshow.
Den säsong barnet/ungdomen är tävlingsåkare bemannar man vid tävlingar som NTK organiserar, det blir cirka 2-4 halvdagpass (kan bli fler pass om det behövs).
Man bemannar också vårt café i samband med uppvisning/läger/tävling.

Det kan också ingå att man är delaktig i någon av NTK:s arbetsgrupper.

Varje säsong ser lite olika ut och mindre avvikelser kan förekomma.

Tack alla för era insatser – de behövs!!

Allt eftersom bidrag från kommunen och staten har minskat blir alla insatser för att stärka klubbkassan  allt viktigare och klubbens ekonomi är väldigt beroende av alla intäkter och det ideella arbetet är en viktig del av det. Träningsavgifterna hade varit ännu högre om inte detta tillskott till klubbkassan funnits.

För att driva verksamheten är det, utöver avgifter, därför även nödvändigt med idéell medverkan från åkarnas anhöriga vid flera tillfällen under verksamhetsåret. Annars kommer verksamheten inte att fungera.

Nedan ser du exempel på er medverkan.

Fikaförsäljning (om vi har kafeterian)
– Baka till försäljningen
– Sälja fika, lotter mm

Tävlingar och uppvisningar:
– Arbeta som funktionär
– Sälja kaffe, lotter mm
– Baka

Skridskoskolan:
– Inskrivning av nya åkare
– Ta fram material
– Sälja märken och annat i klubbshoppen.
– Informera om träningsregler, tider mm

Arrangemang:
Våra arrangemang är uppvisningar, synkro-, isdans- och solodans-tävlingar. Våra största arrangemang är jul- och vårshow samt synkrotävlingen Nackatrofén, vid dessa arrangemang är det fullsatt på läktaren.

De föräldrar som har barn/ungdomar som är med i lag eller lila grupper får naturligtvis ta den största delen av ideellt arbete vid våra tävlingar.

För att uppvisningarna ska vara möjliga att genomföra behöver vi även föräldrars medverkan med att ta fram uppvisningsdräkter och rekvisita några veckor innan det är dags för barnen och ungdomarna att visa upp sig.

AVLÖNAD VERKSAMHET
Inom konståkningen avlönas tränarna eftersom det är en profession att vara konståkningstränare. Tränarna får lön av klubben för att undervisa konståkning.


3. Vara rädd om våra tränare

Alla tränare gör mycket jobb ideellt och har inte betalt för alla timmar de lägger ner så vi måste vara rädda om dem och hjälpa dem att orka. Vi har fantastiska tränare som är kunniga och gör allt för att alla åkare ska gå framåt och må bra. Ibland förstår inte åkare och föräldrar varför de gör och tar vissa beslut för de har inte hela bilden som tränare och lagledare har.

Tänk på att åkarna är barn. Även om de börjar bli vuxna och låter väldigt kloka så har de inte alltid hela bilden. Viktigt att ni som föräldrar lyssnar på era barn och om det är något som ni tycker inte är rätt så kolla gärna upp med lagledare, andra föräldrar eller styrelsen och ta reda på varifrån informationen kommer. Tyvärr sprids i bland rykten som inte stämmer för att någon hört något eller missuppfattat något.

Viktigt att inte SMSa eller texta saker kortfattat för det känns jobbigt att ta emot.

Känns som ett minfält ibland när man går in på nätet och kollar i t ex Slack.

Föräldrar ska vända sig framför allt till lagledarna, inte ta upp saker med tränare direkt. Det tar för mycket tid och kraft av tränarna, samtidigt vill de inte vara avvisande men det blir allt för jobbigt och tar fokus från deras uppgifter.