Styrelse

Styrelse 2022/2023

Linda Carlander, ordförande – Vald 2022 på 2 år

Malin Moström, vice ordförande – Vald 2022 på 2 år

Per-Olof Skarstedt, kassör – Vald 2022 på 2 år

Linda Almström, sekreterare ledamot – Vald 2023 på 1 år

Stefan Janzon, ledamot – Vald 2022 på 2 år

Helena Stein, ledamot – Vald 2022 på 2 år

Liz Halkyard, suppleant – Vald 2023 på 1 år

Didrik Tessier, suppleant – Vald 2023 på 1 år


Valberedning

Catharina Wikström Erlandsson, ordförande – Vald 2023 på 1 år

Annika Hampf – Vald 2023 på 1 år


Revisor

Olle Boström – Vald 2023 på 1 år