Isdans & solodans

Isdans och solodans är de dansanta grenarna av konståkningen med fokus på takt och rytm. I isdansen handlar det om att fånga musikens karktär och man utgår från vals, foxtrot och andra danser utförda på golv och det ser ut som man dansar. Det förekommer inga hopp i isdans och solodans.

Isdans
Isdansen uppstod redan på 1800-talet, var första gången med på ett världsmästerskap 1952 och blev OS-gren 1976.

Till Sverige kom isdansen 1969 då Akademiska Konståkningsklubben bildades i Stockholm. 1974 bildades Göteborgs isdansklubb och isdansen kom i gång även på västkusten. I början var det fler studerande på högskola och universitet som började med isdans men det tog bara några år så var det fler ungdomar som intresserade sig för isdansen och tränade för att ta tester och tävla. Ulla Örnmarker och Tomas Svedberg var de första svenska mästarna i isdans 1981 då SM hålls i Karlskrona. Under de följande tio åren deltog isdanspar i SM (förutom 1986 och 1990).

Solodans
Solodans är som isdans med en åkare. Solodansen ska återspegla dans på golv och precis som i isdans är fokus på takt och rytm. Solodans finns i många länder i världen och alla länder gör upp sina regler för solodansen eftersom det ännu inte finns gemensamma internationella regler. Solodans introducerades i Sverige på initiativ av Svenska Konståkningsförbundets Breddkommitté (numera Utvecklingskommittén) 2008 och den första tävlingen hölls i Linköping 2009.

Mer om isdans och solodans
Vid isdanstävlingar visar åkarna upp två delar – mönsterdans och fridans alternativt kortdans och fridans.

I mönsterdansen är steg, takt och tempo bestämt. I kortdansen bestämmer ISU varje säsong vilken mönsterdans som ska ingå samt ett antal obligatoriska element som lyft, stegsekvenser, danspiruetter och twizzlar.

I fridansen är det fritt för isdansparet/soloåkaren att välja musik men det är även här ett antal obligatoriska element som lyft, stegsekvenser och twizzlar som ska finnas med i programmet.

I solodansen ersätts lyft av poser, både i mönsterdansen/kortdansen och fridansen.

Säsongen 2021-2022

2022
v 31 – Sommarläger
16-17 okt – Höstläger
23 okt  – Stjärntävling Sollentuna
18-20 nov –  Nackatrofén
18 dec – Julshow

2022

18-19 feb – Isdans och solodanstävling i Helsingfors – FIDO 2023
18-19 mars – Isdans och soldanstäöving i Holland   – Unicorn Trophy 2023
2 mars – Vårshow