Uppdrag granskning – Aldrig mer elit

Vi har sett Uppdrag Gransknings reportage den 15/2 som handlar om missförhållanden inom elitidrotten för bland annat konståkningen.
Vi är väl medvetna om den problematik som finns inom vår sport, och det blev ännu tydligare våren 2020 när den undersökning som initierades av Svenska Konståkningsförbundet presenterades för oss föreningar. Den rapporten visade på ett utbrett missförhållande inom svensk konståkning framför allt på grund av en utbredd tystnadskultur och auktoritärt ledarskap, och tränare som utsätter åkare för emotionella övergrepp och vikthets. Vill man sätta sig in mer i detta rekommenderar vi att man tar del av rapporten här.

Redan långt innan rapporten presenterades 2020, arbetade Nacka Teamåkningsklubb aktivt för att motverka den typ av missförhållanden som beskrivs i rapporten och som lyfts fram i Uppdrag Gransknings reportage. Flera av oss som är aktiva i föreningen har mött, och ibland också själva upplevt, de missförhållanden som beskrivs. Detta har skett under våra egna år som aktiva konståkare och som tränare i andra föreningar, och det har därför varit en medveten och uttalad strategi redan i bildandet av föreningen 2005, att Nacka Teamåkningsklubb ska vara en förening på barnens och ungdomarnas villkor. Vår vision är att vi ska sätta de aktiva i centrum – att huvudsaken ska vara att åkarna har roligt, mår bra och får uppleva glädjen i att kunna åka skridskor, utifrån sina egna förutsättningar och vilja.

Denna vision har vi omvandlat och konkretiserat till hur vi strukturellt arbetar och vi är därför väldigt noga med att de tränare vi anställer, utöver deras meriter och kompetenser, även delar vår värdegrund och syn på idrott på barn och ungdomars villkor. Och redan i skridskoskolan möter barnen våra egna lite äldre åkare som sina första tränare, och dessa blir goda förebilder för de yngre åkarna.

Vi arbetar också aktivt med att motverka just auktoritärt ledarskap och den tystnadskultur som ofta kan bli konsekvensen av ett sådant ledarskap. Vi har skapat en platt organisationsstruktur utan huvudtränare, med många tränare och lagledare som finns tillgängliga för åkarna och för föräldrarna. Utöver detta tror vi starkt på föräldranärvaro i ishallen, vid träningarna, tävlingar, och i andra sammanhang där åkarna är. Vi har också obligatorisk närvaro av en förälder som isvakt under våra synkro-pass.

Vi tror själva att vi har byggt en förening med en kultur som motverkar just den problematik som framkommit existerar inom konståkningen. Vi vill dock med stor ödmjukhet uppmuntra åkare och föräldrar att aldrig tveka kring att ta kontakt med oss om något händer eller om man själv eller ens barn upplever något i sammanhang som har med vår sport eller vår förening att göra.

Länk till Uppdrag Granskning: https://www.svtplay.se/video/jgnpa6Q/uppdrag-granskning/aldrig-mer-elit

Här finns flera olika kontakter som man kan höra av sig till om man har frågor eller vill ta upp något specifikt. Åkare i lag kan också alltid vända sig till lagledarna för laget.

Styrelsen, info@nackatk.se
Sportchef, karin@nackatk.se
Admin, jamie@nackatk.se