Konståkningens organisation

ISU, International Skating Union – Bestämmer alla tävlingsregler som för alla internationella elittävlingar. Samt vad som krävs av t ex domare, tekniska specialister mm.

RF, Riksidrottsförbundet – Bestämmer vad som vad som krävs av för att föreningar ska var medlemmar i ett specialförbund som Svenska Konståkningsförbundet. De ger stöd och utbildar föreningar via RF-SISU.

Svenska Konståkningsförbundet – Är det specialidrottsförbund Nacka TK är ansluten till och är en del av. De bestämmer det nationella tälvingsregelrena för tävlingar på lägre nivå samt testbestämmelser. De anordnar kurser för tekniska funktionärer och den högre nivåerna av tränar- och domarkurser. De beslutar om elitsatsningar och vilka som får arrangera de nationella elittävlingarna samt interclub tävlingar.

Stockholms Konståkningsförbund – Är det distriktsförbund Nacka TK tillhör. De bestämmer och vilka som får anordna tävlingar och kurser inom distriktet på lägre nivå. Nacka TK är representerade i Stockholms Konståkningsförbund med Jamie Hull som är suppleant.

Stockholms Idrottsförbund – SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. De företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

RF/SISU Stockholm – Är en regional del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens egna studieförbund. Vi arbetar med utbildning och folkbildning i idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet och finns här för att stötta och utveckla föreningar och individer.