Info till skridskoskolan – vårterminen 2021

Hej till alla ni som var med i vår skridskoskola under hösten och ni som är nya och har anmält er till vårterminen!

Nu vi vill informera er om hur verksamheten påverkas pga Coronapandemin. Just innan jul meddelade kommunen att bl a alla ishallar stängs mellan den 20/12 och den 24/1 pga av restriktioner.

Attn: Prefer to read this information in English? Please see the second half of this page.

1. Startdatum VT 2021
Vi hoppas att få vara tillbaka på isen igen fr o m 25/1. Vi hoppas att även våra vuxna åkare får komma igång. Vi återkommer med information så fort vi vet vad FMH, Riksidrottsförbundet, Nacka kommun, etc. beslutar.

2. Betalning
Vi ber alla att avvakta med sin betalning för nya terminen just nu. När vi vet hur många veckor terminen kommer att bli återkommer vi med ett justerat pris. De som redan har betalat för vårterminen kommer vi givetvis att ersätta.
Ni som var med under hösten behöver inte återanmäla er.

3. Digital golvträning
Då vi inte kan ses i ishallen och träna just nu vill bjuda in er till den digitala träning som hålla av vår konståkningskunniga PT och fysioterapeut, Malin Malmberg. Den passar alla, oavsett ålder och nivå, då det är den viktiga grunder till konståkning som tränas på golvet. Vi drar igång vecka 2.

Tisdagar och torsdagar, kl 17.45-18.20
Kostnad: gratis för klubbens medlemmar
Passet tar ca 35 min (inklusive uppvärmning)
Yogamatta/träningsmattan kan vara skönt att ha då vi gör en del övningar liggandes (inga andra redskap behövs!)
Du behöver inte en större yta än ca 3 kvadratmeter

Ta kontakt med oss (info@nackatk.se) för att få Zoom-länken om ni inte redan har den!

 

Greetings to everyone who was in our skate school during the fall as well as to those of you who have signed up for the spring term!

With the following information, we’d like to inform you of how our organisation is currently impacted due to the Coronavirus pandemic. Just prior to Christmas, we were informed by Nacka kommun that, among other things, all the ice rinks would be closed between the 20th of December and 24th of January.

1. Start date for the spring 2021 term
We hope to be able to be back on the ice from the 25th of January. We hope that at that time, even our adult skaters will be able to join us. We’ll get back in touch with more information as soon as we know what Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Nacka kommun and others decide.

2. Payment
We request that for the time being, everyone please wait with their payment(s) for the new term. Once we know how many weeks the new term will be in total, we’ll get back in touch with an adjusted price. Those who have already paid will of course be reimbursed.
Those who skated during the fall term don’t need to re-register for the spring.

3. Online off-ice practice
While we’re unable to be in the rink for practices right now, we’d like to invite our members to join in on our digital off-ice practices which are held by Malin Malmberg, an ice dance coach and physical trainer. The classes suit everyone, regardless of age or skating level, as the focus is on the basics of figure skating, which can be practiced off-ice. The classes for the skate school will start during week 2.

Tuesdays and Thursdays, from 5:45pm-6:20pm
Cost: free for club members
The practice takes around 35 minutes (including warm-up)
A yoga mat or similar can be good to have, as some of the exercises are done laying on the floor (no other equipment is necessary!)
Only a space of approximately 3 square meters is needed.

If you haven’t already received the Zoom link to join, simply contact us (info@nackatk.se) to get it!

 

/ Karin Skarstedt & Jamie Hull