Nacka Tk stöder Ukraina

Alla intäkter från vårshowen, 9 505 kr, har skänkts till UNICEF. Vi tackar alla som bidrog genom bl a köpa fika.

https://unicef.se