Testsystem

Testerna innebär anspänning för åkaren. Vi behöver alla hjälpas åt att avdramatisera testerna, då de ska vara roliga tillfällen för åkaren att få visa vad hon eller han tränat på.

Varje individ utvecklas i olika takt, vilket innebär att åkaren kommer att testa när hon eller han är redo. Detta är inte alltid samtidigt som ens kompis eller som åkare i samma teknikgrupp eller team.

Kostnaden:

  • Tävlingstest: åkare betalar för 250:- efter att testet har godkänts*
  • Övriga: åkare betalar för 250:- innan testet görs

Testerna betalas kontant eller Swishas till klubben vid testtillfället (123-0323105).

* Det är för den administration Svenska Konståkningsförbundet debiterar klubben för detta test.

 

Så här går det till:

  • Det är alltid tränaren som avgör när en åkare är redo för test. Detta sker när tränaren anser att det finns en rimlig eller trolig chans för åkaren att klara testen. Det finns förstås inga garantier, dagsform och nervositet spelar också in.
  • Tränaren anmäler till testansvarig inom klubben att åkare är redo för test. Tränaren meddelar också åkaren och åkarens familj för att bekräfta att intresse finns för test.
  • Klubben ser till att det finns ansvarig tränare vid testtillfällen.
  • Åkaren ansvarar för att testkortet kommer med till testet.
  • Tränare håller kommunikation med domare under test om detta behövs.
  • Om åkare missar en test kan denna göras om efter tre veckor.
  • Kostnaden för testet (domararvode) betalas av ”åkare” vid testtillfället.