Information till klubbens lagledare

Dokument
Ansvarsområden lagledare (skrivit av klubben)
Lagledare checklista (skrivit av Camilla Janzon, 2018)

Vid starten av varje termin
– Meddela kassören angående vad det är för teamavgift i terminen

Vid försäljning
– Om och när laget bestämmer en försäljningsaktivitet så måste lageldare meddela kassören så han vet om vad som sker. Maila till ekonomi@nackatk.se och beskriv även vad, kostnad och vad de som betalar ska skriva som meddelande.

Information till lagen
Anmälan till Slack finns under ”Klubbinfo” i menyn
Information om avgifterna (förutom teamavgiften vanligtvis) finns också under ”Klubbinfo”
– Tilläggsavgift för dubbelåkarna avgörs när teamavgiften avgörs.

Infoblad
Schema och Slack
Dubbelåkare
Träningsåkare
Utvecklingsväg

Mail
– Varje lag har eget konto — t.ex. comets@nackatk.se
– Tränare och lagledare har tillgång till klubbens kontaktlistorna samt ansvar att hålla dem uppdaterade
(kontakta Jamie för inloggningsinformation till båda)

Kontaktuppgifter
P-O, kassör: ekonomi@nackatk.se
Karin, sportchef: karin@nackatk.se
Angående läger: lager@nackatk.se